Rozpoczęliśmy kolejną edycję Konkursu Matematycznego Kangur 2018

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne KANGUR zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i liceów, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych do udziału w XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.
W roku 2018 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek, 15 marca o godzinie 9.00. Odpłatność od uczestnika, jak dotychczas, 9 zł. Zgłoszenia szkół do konkursu odbywają się poprzez stronę głównego organizatora www.kangur-mat.pl.
Od roku szkolnego 2017/2018 klasy siódme szkół podstawowych zgłaszamy w kategorii KADET.
Kontynuujemy zbieranie od rodziców oświadczeń o zgodzie na udział w Konkursie i przetwarzanie danych. Oświadczenia pozostają w szkole.
Zgodę dyrektora szkoły oraz dowód wpłaty wpisowego /skany/ można wysłać pocztą elektroniczną /wtm@kangur.poznan.pl/ wpisując jako temat KANGUR, zgoda i wpłata.
Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za przebieg Konkursu w swojej szkole. W szczególności zobowiązany jest do:

   a) obsługi konkursowego konta szkoły na serwerze TUWiNM pod adresem
   http://www.kangur-mat.pl zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
   b) poinformowania uczestników konkursu o jego zasadach.

Szczegółowa instrukcja dla Koordynatorów szkolnych dostępna jest https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/instrukcja_koordynatora.pdf.

W konkursie wezmą udział te szkoły, które do dnia 15. Stycznia 2018 roku:

   1. zgłoszą szkolę poprzez stronę www.kangur-mat.pl
   2. wpłacą wpisowe na konto 21 1090 1463 0000 0000 4604 1673
   3. doślą zgodę dyrektora i kopię dowodu wpłaty.

Po spełnieniu powyższych warunków szkoły do 30 stycznia 2018 otrzymają czteroliterowy kod – często nowy ze względu na Reformę Oświaty.

Rejony p. Jolany Gabryelczyk-Dolaty i p. Barbary Drożdżyńskiej-Jerzyńskiej pozostają bez zmian.

Jolanta Gabryelczyk-Dolata
Barbara Drożdżyńska-Jerzyńska

Rozpoczęliśmy kolejną edycję Konkursu Matematycznego Kangur 2017

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne KANGUR zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Od roku szkolnego 2016/2017 mamy dwie istotne zmiany:

 • Szkolni koordynatorzy konkursu zbierają od rodziców oświadczenia o zgodzie na udział w Konkursie i przetwarzanie danych. Oświadczenia pozostają w szkole.
 • Zgodę dyrektora szkoły oraz dowód wpłaty wpisowego /skany/ można wysłać pocztą elektroniczną /wtm@kangur.poznan.pl/ wpisując jako temat e-maila czteroliterowy kod szkoły.

Szczegółowa instrukcja dla Koordynatorów szkolnych dostępna jest https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/instrukcja_koordynatora.pdf.

Ważne jest, aby Koordynatorzy szkolni zapoznali się z komunikatami organizatora centralnego, które dostępne są po zalogowaniu się na konto szkoły.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Konkurs odbędzie się 16 marca 2017 roku.
 •  W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który chęć uczestnictwa potwierdzi wpłatą 9 zł u Szkolnego Koordynatora Konkursu.
 • Termin zgłoszenia uczestników do 15 stycznia 2017 roku.

Czytaj dalej

Rozpoczęliśmy kolejną edycję konkursu matematycznego Kangur.

PT
DYREKTORZY SZKÓŁ
I NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Rozpoczęliśmy, od 1 listopada br., kolejną edycję konkursu matematycznego Kangur. Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne KANGUR zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Czytaj dalej

Rozpoczęliśmy kolejną edycję konkursu matematycznego Kangur.

PT
DYREKTORZY SZKÓŁ
I NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Rozpoczęliśmy, od 1 października br., kolejną edycję konkursu matematycznego Kangur.
WTM KANGUR zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXII wielkopolskiej edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Czytaj dalej