Zapraszamy wszystkie szkoły z regionów poznańskiego i rokietnickiego do udziału w XXIX edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny

Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta.

Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone (np. w poprzednich edycjach konkursu) to należy je założyć, wchodząc na stronę https://www.kangur-mat.pl

Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut.

W bieżącym roku szkolnym Konkurs odbędzie się 19.03.2020 r.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym; uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10 zł od osoby.

Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół oraz instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.

Przypominamy, iż prawo uczestnictwa w Konkursie i próby osiągnięcia w nim sukcesu ma każdy uczeń, który Koordynatorowi Szkolnemu wpłaci tzw. „wpisowe” bez względu na to, jakie uzyskuje oceny z matematyki.

Każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma układankę logiczną w postaci czteroelementowego tangramu.

Termin zgłaszania uczniów do udziału w Konkursie
w Regionie Poznańskim i Regionie Rokietnickim mija 25.01.2020 r.
Potwierdzeniem rejestracji szkoły do konkursu jest pojawienie się czteroliterowego kodu szkoły na koncie szkolnym.
Warunki rejestracji:
Przesłanie przez Koordynatora Szkolnego zgody na przeprowadzenie w szkole konkursu „Kangur Matematyczny” z podpisem i pieczątką Dyrektora Szkoły i podpisem Szkolnego Koordynatora i pieczątką szkoły na odpowiedni adres: mailowy (w temacie należy podać czteroliterowy kod z edycji 2019 roku) lub tradycyjną pocztą oraz skan dowodu wpłaty za udział w konkursie.
Szkolny koordynator ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i dokumentami ze strony www.kanur-mat.pl z zakładki RODO i Konta szkół.

Koordynatorki konkursu

Regionu poznańskiego Jolanta Gabryelczyk-Dolata
Regionu rokietnickiego Barbara Drożdżyńska-Jerzyńska