Konferencja marzec 2013

Zapraszam wszystkich Koordynatorów Szkolnych Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny na Konferencję:
„Konstruowanie ewaluacji wewnętrznej w oparciu o wyniki Konkursu Kangur Matematyczny”
prowadzić będzie wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu mgr Adela Łabuzińska.

Zapraszam do:
Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 55 : 7 marca, o godz. 16:00
Szkoły Podstawowej Nr 40 w Poznaniu, ul. Garbary 82 : 12 marca, o godz. 16:00
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile ul. Dembowskiego 4 : 14 marca, o godz. 16:00

Z poważaniem
Barbara Drożdżyńska – Jerzyńska

Prezes Zarządu WTM KANGUR