XXXII Edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2023

Szanowni Państwo!

XXXII Edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY odbędzie się 16 MARCA 2023 r. – czwartek godz. 9:00.

Wpisowe za konkurs wynosi 14 zł od uczestnika. Każdy zgłoszony uczeń otrzymuje nagrodę uczestnictwa.

Planuje się, że konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej i wtedy nagradzanie będzie takie jak zawsze było w wersji papierowej (patrz § 19 Regulaminu ze strony www.kangur-mat.pl/zasady.php).

Natomiast, jeśli przeprowadzenie konkursu w wersji papierowej nie będzie możliwe, to Komitet Organizacyjny Konkursu w Toruniu podejmie odpowiednie decyzje; czyli konkurs odbędzie się za pośrednictwem Internetu i wtedy obowiązuje inne nagradzanie (patrz § 21 Regulaminu www.kangur-mat.pl/zasady.php).

Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2023 roku. Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta.

Jolanta Gabryelczyk- Dolata (koordynatorka regionu poznańskiego)
Barbara Drożdżyńska-Jerzyńska, Karolina Gładysiak
(koordynatorki regionu rokietnickiego)